a: Robert Radziński

Zabezpieczenie pomieszczeń wodomierzowych

UWAGA W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występowaniem niskich temperatur Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności: – odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierza – oczyszczenie studzienek wodomierzowych z wody – zabezpieczenie […]

Kontrola kanalizacji

WSZYSCY KLIENCI ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI Szanowni Państwo! Gminna kanalizacja sanitarna jest przeznaczona wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych. Jej przepustowość nie jest zaprojektowana, do przyjmowania wielokrotnie większych przepływów ścieków, powstających w czasie nawalnych opadów. Umowy o odprowadzanie ścieków, zawarte z GZK w Żołędowie, nie obejmują odprowadzania wód opadowych i drenażowych. Tym samym wszelkie podłączenia do kanalizacji sanitarnej […]

Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 16.11.2015r. (poniedziałek) od godz. 11.00 do 14.00 na skutek prowadzonych robóty wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Osielsko. Dodatkowe informacje na poniższym zawiadomieniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem GZK Żołędowo: tel. (52) 328-26-11 Jednocześnie informujemy, że ponowne przywrócenie dostaw […]