Cennik

9 listopada 2015 admin

Cennik

Ceny wody i ścieków
od dnia 25.07.2020 do dnia 02.06.2021

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,92 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW8,82 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna3,61 zł

 

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2021 do dnia 02.06.2022

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,94 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,18 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2022 do dnia 02.06.2023

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,99 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,21 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2023 do dnia 02.06.2024

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 3,01 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,26 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 
CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJE OD DNIA 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 Cennik usług

LPUSŁUGACENY BRUTTO
1Odbiór wodomierza ogrodowego71,96 zł
2Odbiór wodomierza dodatkowego71,96 zł
3Plombowanie wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika (zerwania plomby, uszkodzenie plomby), plombowanie wodomierza ogrodowego (po wymianie), plombowanie wodomierza dodatkowego (po wymianie)53,06 zł
4Wydanie duplikatu protokołów odbiorowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wodomierza ogrodowego, wodomierza dodatkowego46,78 zł
5Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 (uszkodzonego z winy użytkownika lub na zlecenie użytkownika)341,98 zł
6Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 (uszkodzonego z winy użytkownika lub na zlecenie użytkownika)571,45 zł
7Wymiana wodomierza powyżej DN 32 (uszkodzonego z winy użytkownika lub na zlecenie użytkownika)kalkulacja indywidualna
8Wymiana zaworu głównego DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika109,70 zł + aktualna cena zaworu w br. + VAT zaworu
9Wymiana zaworu głównego powyżej DN 32 uszkodzonego z winy użytkownikakalkulacja indywidualna
10Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (zapchanie pompy w wyniku złej eksploatacji przez użytkownika)139,20 zł
11Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK62,94 zł

 

Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001