Cennik

9 listopada 2015 admin

Cennik

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2023 do dnia 05.06.2024

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 3,01 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,26 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 

Grupy taryfowe:

  • Grupa W1 – Gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wodę do produkcji żywności – dotyczy odbiorców zużywających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś* tj. wykorzystujących wodę w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczoną do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych a także wody wykorzystywanej przez przedsiębiorstwa produkcji żywności do wytworzenia, przetworzenia, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów albo substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
  • Grupa W2 – Pozostali odbiorcy – dotyczy odbiorców usług, którzy nie wykorzystują wody zgodnie z art. 2 pkt 18 uzzwoś*. Grupa ta obejmuje m.in.: przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną, usługową, handlową; instytucje i organizacje użyteczności publicznej takie jak np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, urzędy;
  • Grupa S – wszyscy odbiorcy usług w zakresie odprowadzania ścieków.

*ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z póź. zm.)

 

Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2024 do dnia 05.06.2025

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena brutto
Grupa W1Cena za 1 m3 wody [zł]3,934,24
Grupa W2Cena za 1 m3 wody [zł]4,144,47
Grupa SCena za 1 m3 ścieków [zł]9,139,86
Grupy W1, W2, SOpłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c]4,424,77
Grupy W1, W2Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c]1,581,71
Grupa SOpłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c]0,810,87

Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2025 do dnia 05.06.2026

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena brutto
Grupa W1Cena za 1 m3 wody [zł]3,984,30
Grupa W2Cena za 1 m3 wody [zł]4,194,53
Grupa SCena za 1 m3 ścieków [zł]9,4010,15
Grupy W1, W2, SOpłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c]4,424,77
Grupy W1, W2Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c]1,581,71
Grupa SOpłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c]0,810,87

Ceny wody i ścieków
od dnia 06.06.2026 do dnia 05.06.2027

Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena brutto
Grupa W1Cena za 1 m3 wody [zł]4,194,53
Grupa W2Cena za 1 m3 wody [zł]4,404,75
Grupa SCena za 1 m3 ścieków [zł]9,7710,55
Grupy W1, W2, SOpłata za odczyt i rozliczenie [zł/m-c]4,424,77
Grupy W1, W2Opłata za gotowość urządzeń wodociągowych [zł/m-c]1,581,71
Grupa SOpłata za gotowość urządzeń kanalizacyjnych [zł/m-c]0,810,87

 
CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 CZERWCA 2023 ROKU

 Cennik usług

LPUSŁUGACENY BRUTTO
1Odbiór wodomierza ogrodowego124,12 zł
2Odbiór wodomierza dodatkowego124,12 zł
3Plombowanie wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika (zerwania plomby, uszkodzenie plomby), plombowanie wodomierza ogrodowego (po wymianie), plombowanie wodomierza dodatkowego (po wymianie)105,17 zł
4Wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołów odbiorowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wodomierza ogrodowego, wodomierza dodatkowego77,98 zł
5Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym147,99 zł
6Wymiana wodomierza głównego DN 15,
DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika
544,39 zł
7Wymiana wodomierza głównego DN 25,
DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika
912,40 zł
8Wymiana wodomierza głównego powyżej DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika kalkulacja indywidualna
9Wymiana zaworu głównego uszkodzonego z winy użytkownika
kalkulacja indywidualna
10Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (zapchanie pompy w wyniku złej eksploatacji przez użytkownika)217,78 zł
11Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK110,07 zł

Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001