Cennik

9 listopada 2015 admin

Cennik

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2022 do dnia 02.06.2023

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,99 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,21 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 

Ceny wody i ścieków
od dnia 03.06.2023 do dnia 02.06.2024

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 3,01 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW9,26 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna4,04 zł

 
CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 CZERWCA 2022 ROKU

 Cennik usług

LPUSŁUGACENY BRUTTO
1Odbiór wodomierza ogrodowego95,51 zł
2Odbiór wodomierza dodatkowego95,51 zł
3Plombowanie wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika (zerwania plomby, uszkodzenie plomby), plombowanie wodomierza ogrodowego (po wymianie), plombowanie wodomierza dodatkowego (po wymianie)81,09 zł
4Wydanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem protokołów odbiorowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wodomierza ogrodowego, wodomierza dodatkowego60,96 zł
5Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym119,59 zł
6Wymiana wodomierza głównego DN 15,
DN 20 uszkodzonego z winy użytkownika
431,91 zł
7Wymiana wodomierza głównego DN 25,
DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika
722,44 zł
8Wymiana wodomierza głównego powyżej DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika kalkulacja indywidualna
9Wymiana zaworu głównego uszkodzonego z winy użytkownika
kalkulacja indywidualna
10Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni (zapchanie pompy w wyniku złej eksploatacji przez użytkownika)177,93 zł
11Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK90,76 zł

Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001