Cennik

9 listopada 2015 admin

Cennik

Ceny wody i ścieków
od dnia 01.05.2016 do dnia 24.07.2018

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,61 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW7,21 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna3,37 zł

Ceny wody i ścieków
od dnia 25.07.2018 do dnia 24.07.2019

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,74 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW7,71 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna3,61 zł

Ceny wody i ścieków
od dnia 25.07.2019 do dnia 24.07.2020

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,86 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW8,25 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna3,61 zł

Ceny wody i ścieków
od dnia 25.07.2020 do dnia 24.07.2021

Lp.AsortymentCena brutto
11 m3 - WODY 2,92 zł
21 m3 - ŚCIEKÓW8,82 zł
3Opłata abonamentowa miesięczna3,61 zł

 Cennik usług

LPUSŁUGACENY BRUTTO
1Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego - częściowy50,00 zł
2Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego - końcowy50,00 zł
3Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego - częściowy50,00 zł
4Odbiór techniczny przyłącza kanalizacyjnego - końcowy50,00 zł
5Odbiór wodomierza ogrodowego50,00 zł
6Plombowanie wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika (zerwania plomby, uszkodzenie plomby) plombowanie podlicznika32.62 zł
7Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przepompowni ścieków52.51 zł
8Uzgodnienie dokumentacji technicznej pod względem wod-kan (sieci i przyłącza: wod-kan, gazowe, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, budowa i modernizacja dróg, inne uzgodnienia)52.51 zł
9Wydanie informacji o możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz informacji przy braku możliwości wydania warunków technicznych20.48 zł
10Wydanie duplikatu protokołów odbiorowych przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, wodomierza ogrodowego25.57 zł
11Zamknięcie zasuwy na przyłączu wodociągowym80.05 zł
12Wymiana wodomierza DN 15, DN 20 (uszkodzonego z winy użytkownika)268.39 zł
13Wymiana wodomierza DN 25, DN 32 (uszkodzonego z winy użytkownika)419.97 zł
14Wymiana wodomierza powyżej DN 32kalkulacja indywidualna
15Wymiana zaworu głównego DN 15, DN 20, DN 25 uszkodzonego z winy użytkownika110.17 zł
16Wymiana zaworu głównego DN 32 uszkodzonego z winy użytkownika139.17 zł
17Wymiana zaworu głównego powyżej DN 32 uszkodzonego z winy użytkownikakalkulacja indywidualna
18Czyszczenie pompy w przydomowej przepompowni.
(Zapchanie pompy w wyniku złej eksploatacji przez użytkownika)
189.16 zł
19Nieuzasadnione wezwanie pracownika GZK 60.03 zł

 

Konto: BS Bydgoszcz o/Osielsko
77 8142 1033 0002 8105 2000 0001