Zgłoszenie szkody

27 lipca 2021 admin

Zgłoszenie szkody

Każdy przypadek uszkodzenia pojazdu jest rozpatrywany indywidualnie.

W przypadku występowania do Zarządcy Drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy:

 1. wypełnić załączony druk zgłoszenia szkody.
 2. wypełniony druk złożyć :
  • osobiście w kancelarii Gminnego Zakładu Komunalnego
  • listownie na adres: Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie, ul. Jastrzębia 62,
   86 – 031 Żołędowo
  • pocztą elektroniczną na adres: drogi@gzk-zoledowo.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 52-328-26-04