Badania

9 listopada 2015 admin

Badania

Badania wody

1. Stacja Uzdatniania Wody Żołędowo, ul. Jastrzębia 32:
2. Stacja Uzdatniania Wody Niemcz, ul. Mickiewicza 25:
3. Stacja Uzdatniania Wody Niwy, ul. Rybieniecka 38:


4. Stacja Uzdatniania Wody Bożenkowo, ul. Deszczowa 16:

5. Badania na sieci:

Twardość ogólna wody podawanej do sieci.:
1. SUW Żołędowo 269 mg CaCO3/dm3
2. SUW Niemcz 255 mg CaCO3/dm3
3. SUW Niwy 164 mg CaCO3/dm3
4. SUW Bożenkowo 164 mg CaCO3/dm3
(dopuszczalna wartość wskazania 60-500)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: