Badania

9 listopada 2015 admin

Badania

Badania wody

1. Stacja Uzdatniania Wody Żołędowo, ul. Jastrzębia 32:2. Stacja Uzdatniania Wody Niemcz, ul. Mickiewicza 25:
3. Stacja Uzdatniania Wody Niwy, ul. Rybieniecka 38:4. Stacja Uzdatniania Wody Bożenkowo, ul. Deszczowa 16:

5. Badania na sieci:


Twardość ogólna wody podawanej do sieci.:
1. SUW Żołędowo 272 mg CaCO3/dm3
2. SUW Niemcz 270 mg CaCO3/dm3
3. SUW Niwy 189 mg CaCO3/dm3
4. SUW Bożenkowo 163 mg CaCO3/dm3
(dopuszczalna wartość wskazania 60-500)

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: