Opłaty

16 listopada 2015 admin

Opłaty

Na terenie Gminy Osielsko zgodnie z Uchwałą nr I/4/2013 r.  Rady Gminy Osielsko z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Osielsko (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko Pomorskiego Poz. 734
z dnia 06.02.2013 r.), Uchwałą nr III/26/2013 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Osielsko oraz Uchwałą nr IX/110/2019 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy obowiązują następujące stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego:

 1. w celu prowadzenia  robót w pasie drogowym:
  1. do 20% szerokości pasa drogowego (pobocze) – 2,00 zł/dzień
  2. do 50% szerokości pasa drogowego – 3,00 zł/dzień
  3. powyżej 50% szerokości pasa drogowego – 4,00 zł/dzień
 2. w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
  z zarządzaniem drogami i potrzebami ruchu drogowego – 100,00 zł/m2
 3. w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej służących
  do przesyłania gazu – 50,00 zł/m2
 4. w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej:
  1. w celu prowadzenia  robót w pasie drogowym – 0,20 zł
  2. w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z zarządzaniem drogami i potrzebami ruchu drogowego – 20,00 zł