Opłaty

16 listopada 2015 admin

Opłaty

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/93/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Osielsko ( Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Z dnia 12.02.2004r. Nr 11 poz. 121). Stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego kreują się następująco:

• Pobocze – 2 zł / m2 / 1 dzień
• Jezdnia do 50% – 3 zł / m2 / 1 dzień
• Jezdnia pow. 50% – 4 zł / m2/ 1 dzień