Kadra

16 listopada 2015 admin

Kadra

Kierownictwo Zakładu
Dyrektor Zakładu – mgr Leszek Dziamski
Główny Księgowy – mgr Elżbieta Sawicka