PSZOK

9 listopada 2015 admin

PSZOK

 

PSZOK czynny  w środy od godz. 10:00 do 18:00 i w soboty od godz. 8:00 do 16:00.

 

Przyjmowane są nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne wyłącznie od zamieszkałych mieszkańców Gminy Osielsko.
Wykaz rodzajów odpadów znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Osielsko.

Informujemy, że od 31-08-2013 r. przyjmujemy gruz budowlany w ilości nieprzekraczającej 0,5 tony