PSZOK

9 listopada 2015 admin

PSZOK

 


  

Od 1 lipca 2016r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Żołędowie przy ul. Jastrzębia 62 (tel. 52/328 26 00) czynny jest w miesiącach:
– lipiec, sierpień, wrzesień w środy w godzinach 9.00 – 17.00
i soboty w godzinach 8.00 – 16.00;
– styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień
w środy i soboty w godzinach 8.00 – 16.00

Przyjmowane są nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne wyłącznie od zamieszkałych mieszkańców Gminy Osielsko.
Wykaz rodzajów odpadów znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Osielsko.

Informujemy, że od 31-08-2013 r. przyjmujemy gruz budowlany w ilości nieprzekraczającej 0,5 tony