PSZOK

9 listopada 2015 admin

PSZOK

 

!!!UWAGA!!!

Informujemy, że od stycznia 2021r. PSZOK czynny będzie w środy od godz. 10:00 do 18:00 i w soboty od godz. 8:00 do 16:00

  

Od 1 lipca 2016r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczący się w Żołędowie przy ul. Jastrzębia 62 (tel. 52/328 26 00) czynny jest przez cały rok w środy i soboty od 08:00 do 16:00

Przyjmowane są nieodpłatnie posegregowane odpady komunalne wyłącznie od zamieszkałych mieszkańców Gminy Osielsko.
Wykaz rodzajów odpadów znajduje się w załączniku do Zarządzenia Nr 31/2013 Wójta Gminy Osielsko.

Informujemy, że od 31-08-2013 r. przyjmujemy gruz budowlany w ilości nieprzekraczającej 0,5 tony