Zabezpieczenie pomieszczeń wodomierzowych

26 listopada, 2015 Robert Radziński

Zabezpieczenie pomieszczeń wodomierzowych

UWAGA


W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i występowaniem niskich temperatur Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności:
– odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem, zwłaszcza w pomieszczeniach nieogrzewanych w taki sposób, aby było możliwe dokonywanie odczytów wodomierza
– oczyszczenie studzienek wodomierzowych z wody
– zabezpieczenie przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji
Niewykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat, których koszty ponosi właściciel nieruchomości.
Ewentualne awarie prosimy zgłaszać od godziny 7 – 15 pod numer 052 328-26-06 po godzinie 15 i w dni ustawowo wolne od pracy pod numer 052 328-26-10.