a: admin

Firma Komputerowa „Polbajt”

Zapytanie ofertowe na odbiór nieczystości ciekłych.

 Zapytanie ofertowe na odbiór nieczystości ciekłych I. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, Żołędowo 86-031 Osielsko II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Wykonanie prac polegających m.in. na: Odbiorze nieczystości ciekłych GZK Żołędowo przy ul. […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 04.07.2024r. (czwartek) od godz. 09.00 do godz. 14.00 w miejscowościach Bożenkowo usytuowanych przy ulicy: Rekreacyjnej(na odcinku od ul. Wypoczynkowej do końca ul. Rekreacyjnej), Sielanka.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 04.07.2024r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Bożenkowo usytuowanych przy ulicy Rekreacyjnej (na odcinku od ul. Wypoczynkowej do końca ul. Rekreacyjnej), Sielanka.    Wykonawca Robót: Inżbud Sp. j. Szosa […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 02.07.2024r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 w miejscowości Osielsko usytuowanych przy ulicy Rybackiej

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 02.07.2024r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Osielsko przy ulicy Rybackiej.   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem GZK Żołędowo: tel. (52) 328-26-11   Jednocześnie informujemy, że ponowne przywrócenie […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 27.06.2024r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 w miejsc. Osielsko usytuowanych przy ulicy Bałtyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Rybackiej).

 Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 27.06.2024r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Osielsko przy ulicy Bałtyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Rybackiej).   Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem GZK Żołędowo: tel. […]

Komunikat

W związku z awarią sieci ORANGE telefony stacjonarne nie będą działały do dnia 29.02.2024r. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 728-582-067

Informacja – zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Informuję wszystkich mieszkańców gminy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków “zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej” Osoby, które nielegalnie odprowadzają wodę opadową muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za takie działania grozi wysoka grzywną, a nawet kara pozbawienia wolności: Zgodnie z zapisem art. 28 ww. ustawy […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 13.02.2024r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 w miejscowościach Maksymilianowo, Żołędowo usytuowanych przy ulicy: Koronowskiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ustronie), Daktylowej.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 13.02.2024r. (wtorek) od godz. 10.00 do godz. 14.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowościach Maksymilianowo, Żołędowo usytuowanych przy ulicy: Koronowskiej (na odcinku od ul. Bydgoskiej do ul. Ustronie), Daktylowej.   Wykonawca Robót: Inżbud Sp. j. Szosa […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 28.11.2023r. (wtorek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 w miejsc. Osielsko usytuowanych przy ulicy Storczykowej.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 28.11.2023r. (wtorek) od godz. 9.00 do godz. 14.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Osielsko usytuowanych przy ulicy Storczykowej.   Wykonawca Robót: Wimar Sp. z o. o. Ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo Dodatkowe informacje można uzyskać […]

INFORMACJA

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2023/2024 Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przypomina swoim klientom o konieczności zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej przed i za nim, przed skutkami mrozu. Przed nastaniem niskich temperatur należy zabezpieczyć miejsce (pomieszczenie), w którym znajduje się wodomierz, poprzez: prawidłowe domknięcie drzwi i okien, prawidłowe ich uszczelnienie, podniesienie temperatury pomieszczeń […]

Przerwa w dostawie wody w dniu 05.10.2023r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 12.00 usytuowanych przy ulicach Szczecińskiej, Słupskiej, Karwieńskiej, Wejherowskiej, Sopockiej, Puckiej, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej.

Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie informuje, że w dniu: 05.10.2023r. (czwartek) od godz. 10.00 do godz. 12.00 na skutek prowadzonych robót wodociągowych będzie miała miejsce przerwa w dostawie wody w budynkach w miejscowości Wilcze usytuowanych przy ulicach: Szczecińskiej, Słupskiej, Karwieńskiej, Wejherowskiej, Sopockiej, Puckiej, Kołobrzeskiej, Gdyńskiej.   Wykonawca Robót: HYDROTECHNIKA sp.z o.o. Szczęśliwa 3 Blękwit 77-400 […]