Informacja – zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

26 lutego, 2024 admin

Informacja – zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Informuję wszystkich mieszkańców gminy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków “zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej”

Osoby, które nielegalnie odprowadzają wodę opadową muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Za takie działania grozi wysoka grzywną, a nawet kara pozbawienia wolności:

Zgodnie z zapisem art. 28 ww. ustawy nielegalne odprowadzania wód opadowych lub gruntowych do kanalizacji sanitarnej zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywną do 10 000 zł.