Informacja – zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej

19 listopada, 2021 admin

Informacja – zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2021/2022 Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie przypomina swoim klientom o konieczności zabezpieczenia wodomierza oraz instalacji wodociągowej przed i za nim, przed skutkami mrozu.

Przed nastaniem niskich temperatur należy zabezpieczyć miejsce (pomieszczenie), w którym znajduje się wodomierz, poprzez:

  • prawidłowe domknięcie drzwi i okien, prawidłowe ich uszczelnienie, podniesienie temperatury pomieszczeń
  • naprawę studzienki wodomierzowej (oczyszczenie, usunięcie z niej wody, zwrócenie szczególnej uwagi na pokrywę czy nie jest uszkodzona, prawidłowo osadzona / zamknięta)
  • zabezpieczenie wodomierza izolacją cieplną (pianka poliuretanowa, tkanina, styropian), pozostawiając możliwość jej zdjęcia w celu dokonania odczytu wodomierza
  • zabezpieczenie przewodów wodociągowych przechodzących przez pomieszczenia nieocieplane (ocieplić i zaizolować)
  • w budynkach, które nie są zamieszkałe w okresie zimowym, spuścić wodę z całej instalacji

W przypadku wystąpienia uszkodzenia wodomierza na skutek oddziaływania niskich temperatur, należy zgłosić ten fakt pod nr 52 328 26 12 lub 52 328 26 06 celem umówienia terminu jego wymiany (wodomierz główny jest własnością GZK i wymiana jest odpłatna zgodnie z cennikiem).

W przypadku, kiedy nastąpi niekontrolowany wyciek wody od sieci do wodomierza należy bezzwłocznie skontaktować się z GZK Żołędowo pod nr 52 328 26 06 lub 52 328 26 10.